„Liderzy 60+ edycja 2”. Za nami warsztaty w Muszynie

W Hotelu Activa*** w Muszynie odbyło się dwudniowe szkolenie, podczas którego spotkali się przedstawiciele grup senioralnych zakwalifikowanych do realizacji zadań konkursowych w ramach projektu „Liderzy 60+ edycja 2”. 

– Podczas spotkań tematycznych udało nam się wypracować plan działań projektowych do końca 2019 roku, a także dopracować organizację poszczególnych inicjatyw. Bez wątpienia było to bardzo pracowite szkolenie, choć udało się również znaleźć czas na integracje i lepsze poznanie się seniorów z różnych grup zakwalifikowanych do projektu – podkreśla Renata Czerwińska, prezes Fundacji Dzień Dobry.

Projekt „Liderzy 60+ edycja 2”, to kontynuacja działań Fundacji Dzień Dobry, których celem jest realizacja inicjatyw służących lokalnym społecznościom, a przez to spełnianie marzeń o świecie zmieniającym się na lepszy. Inicjatywa jest również szansą na rozwijanie kompetencji obywatelskich oraz wzrost aktywności osób w wieku powyżej 60. roku życia. 

Dowiedz się więcej o projekcie „Liderzy 60+ edycja 2”: