O nas

Fundacja Dzień Dobry powstała w 2015 roku jako przestrzeń rozwoju aktywności obywatelskiej, realizowanej przez sprawdzonych i doświadczonych liderów społecznych z Sądecczyzny. Wywodzimy się ze środowiska wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda. Nasze doświadczenia zbieraliśmy w ramach projektów, realizowanych przez - istniejące do 22 lat - Stowarzyszenie. 

Fundację Dzień Dobry tworzy sześć osób, a bardzo ważnym podmiotem naszej organizacji są wolontariusze. Do najważniejszych zadań Fundacji należy praca z dziećmi, seniorami oraz praca na rzecz środowiska lokalnego. Swoimi działaniami obejmujemy teren województwa małopolskiego. 

Od początku istnienia Fundacja zrealizowała kilka projektów, w tym z aktywnym udziałem seniorów. Dodatkowo corocznie organizujemy wyjazdy kolonijne dla dzieci, a od 2017 również wypoczynek stacjonarny. W 2017 roku zrealizowaliśmy kilka projektów dotyczących upowszechnienia turystyki w Małopolsce.

Nasz zespół

Fundację DZIEŃ DOBRY tworzy młody i dynamiczny zespół, wywodzący się ze środowiska wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu. Nasza praca to tworzenie przestrzeni rozwoju aktywności obywatelskich, realizowanych poprzez odpowiednio przygotowanych i sprawdzonych liderów. 

Na czele Fundacji stoją: 

  • Renata Czerwińska - prezes zarządu
  • Halina Rams - wiceprezes zarządu

Nasze działania

W dotychczasowej działalności Fundacja DZIEŃ DOBRY zrealizowała projekty związane m.in. z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z upowszechnianiem turystyki w Małopolsce oraz z aktywizacją seniorów poprzez rozwijanie kompetencji obywatelskich.