Wolontariat - jestem za!

Witamy na stronie projektu Wolontariat - jestem za! Jego głównym celem jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wzmacnianie potencjału i struktury wolontariatu młodzieży w wieku szkoły ponadpodstawowej, z terenu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, brzeskiego oraz miasta Nowego Sącza. 

Fundacja Dzień Dobry

Nasza Fundacja powstała w 2015 roku jako przestrzeń rozwoju aktywności obywatelskiej, realizowanej przez sprawdzonych i doświadczonych liderów społecznych z Sądecczyzny. Wywodzimy się ze środowiska wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda. Nasze doświadczenia zbieraliśmy w ramach projektów, realizowanych przez - istniejące do 17 lat - Stowarzyszenie.

Główne założenia projektu WOLONTARIAT - JESTEM ZA:
  • upowszechnianie idei wolontariatu 
  • wzmacnianie potencjały wolontariatu młodzieżowego 
  • zaangażowanie wolontariuszy w działania na rzecz lokalnych społeczności
  • kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych
  • rozwijanie potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym
Wolontariat - jestem za! 2

Do końca rekrutacji pozostało:

Formularz zgłoszeniowy

O PROJEKCIE
CEL PROJEKTU
Beneficjenci
kontakt
O PROJEKCIE

WOLONTARIAT - JESTEM ZA!

To projekt z zakresu aktywizacji społecznej, który z jednej strony upowszechnia ideę wolontariatu wśród młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, a z drugiej jest odpowiedzią na wprowadzone od bieżącego roku szkolnego (2018/2019) przepisy, dotyczące organizacji wolontariatu w szkołach. Dlatego jednym z istotnych założeń projektu jest kształtowanie postaw prospołecznych i tworzenie możliwości udziału w w inicjatywach wolontariackich, służących lokalnym społecznościom. 

CEL PROJEKTU

Najważniejszym celem projektu Wolontariat - jestem za! jest promocja wolontariatu wśród młodzieży, a także aktywności wynikających z działalności wolontariatów szkolnych w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim, brzeskim oraz w mieście Nowym Sączu. To również rozwijanie potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kreowanie właściwych postaw prospołecznych. 

Beneficjenci

Do grupy beneficjentów należy 225 uczniów szkół ponadpodstawowych (średnio 15 uczniów z 15 szkół) z terenu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, brzeskiego oraz miasta Nowego Sącza. 

kontakt

Koordynator projektu:

Agnieszka Kałużny
e-mail: wolontariat@dziendobryfundacja.pl

Dlaczego warto się zgłosić?

Nonne igitur tibi videntur, inquit, mala? Sed finge non solum callidum eum, qui aliquid improbe faciat, verum etiam praepotentem.

Skutek 1

Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne oraz umiejętność efektywnego działania w grupie.

Skutek 2

Weźmiesz udział w ciekawym projekcie, którego efektem będzie realizacja ważnych społecznie inicjatyw. 

Skutek 3

Swoja postawą będziesz wpływać na właściwe postawy swoich rówieśników, stając się liderem swoje społeczności.