Coś się kończy, coś zaczyna – moment na podsumowanie zrealizowanych działań

9 grudnia br. w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie oficjalnie zakończyliśmy projekt „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”.

W spotkaniu wzięło udział 44 seniorów wraz z opiekunami merytorycznymi ich autorskich inicjatyw społecznych oraz koordynator projektu. Był czas na podsumowanie, dyskusje, wymienienie się projektowymi spostrzeżeniami, ale również na chwilę relaksu podczas zimowego kuligu i ciepłej herbacie przy ognisku.

W ramach wydarzenia, każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz kalendarz senioralny, stworzony na bazie zdjęć powstałych w trakcie jego realizacji.

Z całego serca cała załoga Fundacja DZIEŃ DOBRY składa wszystkim serdeczne podziękowania za zaangażowanie i energię wkładaną w realizowane inicjatywy, której mógłby pozazdrościć niejeden nastolatek , a przede wszystkim dziękujemy za chęć zmieniania świata wokół siebie na piękniejszy. Dziękujemy, że swoją pasją, poświęceniem i pozytywnym podejściem wnieśliście ogromny wkład w dobro naszej społeczności.

Kilka statystyk z projektu:

  • 48 seniorów powyżej 60 roku życia – zrekrutowanych uczestników projektu
  • 6 zrealizowanych senioralnych inicjatyw lokalnych
  • 1 dwudniowy wyjazd szkoleniowo-motywacyjny „Inspiratornia”
  • 46 seniorów biorących udział w wyjeździe szkoleniowo-motywacyjnym w Krynicy Zdroju
  • 26 godzin szkoleń
  • 630 osób – liczba odbiorców kampanii społecznej „Aktywni 60+”
  • 6 wzajemnych wizyt studyjnych pomiędzy grupami inicjatywnymi seniorów
  • 300 szt. kalendarzy promujących projekt, ze zdjęciami powstałymi w trakcie projektu, prezentującymi aktywność seniorów
  • 1 spotkanie podsumowująco-dyskusyjne

Realizacja całego projektu to również niezliczone momenty radości, ciepła i pozytywnej energii, które towarzyszyły całemu przedsięwzięciu. To wspomnienia, których wartości nie da się wycenić ani zmierzyć, ale które stanowią niezapomniany, ważny aspekt dla senioralnej społeczności.

Seniorzy, zaangażowani w projekt, nie tylko wnieśli swoje doświadczenie i mądrość życiową, ale także otworzyli swoje serca, dzieląc się swoją energią i entuzjazmem z innymi. Ich zaangażowanie nie tylko przyczyniło się do osiągnięcia celów projektu, ale również zainspirowało innych do działania i pokazała, jak wiele można osiągnąć, pracując razem jako społeczność.

Wspólna praca nad projektem nie tylko przyniosła widoczne rezultaty, ale również umocniła więzi społeczne, stworzyła nowe przyjaźnie i zacieśniła więzi międzyludzkie. To właśnie te relacje i wspomnienia, które pozostaną po zakończeniu projektu, są nieocenionym skarbem dla całej społeczności.

Niech to podsumowanie będzie nie tylko sprawozdaniem z osiągnięć, ale także hołdem dla wszystkich zaangażowanych seniorów, którzy swoją pasją, poświęceniem i pozytywnym podejściem wnieśli ogromny wkład w dobro naszej społeczności

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023