Liderzy 60+ edycja 2.

Witamy na stronie 2. edycji projektu LIDERZY 60+, którego realizacja została zaplanowana na 2019. Inicjatywa jest skierowana do seniorów w wieku powyżej 60. roku życia, a jej najważniejszym celem jest nie tylko aktywizacja społeczna, ale także rozwój kompetencji obywatelskich. 

Fundacja Dzień Dobry

Nasza Fundacja powstała w 2015 roku jako przestrzeń rozwoju aktywności obywatelskiej, realizowanej przez sprawdzonych i doświadczonych liderów społecznych z Sądecczyzny. Wywodzimy się ze środowiska wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda. Nasze doświadczenia zbieraliśmy w ramach projektów, realizowanych przez - istniejące do 17 lat - Stowarzyszenie.

Główne założenia projektu LIDERZY 60+:
  • rozwijanie kompetencji obywatelskich 
  • promocja aktywności społecznej w grupie seniorów
  • rozwijanie integracji międzypokoleniowej 
  • stworzenie cyklu inicjatyw dla społeczności lokalnych
  • rozwijanie idei wolontariatu wśród seniorów
Liderzy 60+ edycja 2.

Do końca rekrutacji pozostało:

O PROJEKCIE
CEL PROJEKTU
Beneficjenci
Zgłoś się!
kontakt
O PROJEKCIE

LIDERZY 60+ edycja 2.

To projekt realizowany w 2019 roku przez Fundację Dzień Dobry i skierowany do grupy aktywnych seniorów, dla których istotne są wszelkie inicjatywy służące lokalnej społeczności. 

W ramach inicjatywy zostanie zrealizowanych sześć inicjatyw senioralnych na rzecz lokalnych społeczności, uczestnicy wezmą również udział w wyjeździe szkoleniowo-integrującym, wizycie studyjnej oraz w warsztatach tematycznych. 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu LIDERZY 60+ edycja 2. jest rozwijanie kompetencji obywatelskich i wzrost zaangażowania 48 seniorów powyżej 60. roku życia w działalność na rzecz społeczności lokalnych w regionie sądeckim, tj. w powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim i na terenie miasta Nowego Sącza.

Beneficjenci

Do grupy beneficjentów należą osoby w wieku powyżej 60. roku życia, które są zainteresowane rozwijaniem istotnych społecznie kompetencji obywatelskich, a także są gotowe przejąć rolę liderów w grupie aktywnie działających seniorów. 

Zgłoś się!

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy:

  • zebrać grupę 8-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego lub miasta Nowy Sącz,
  • zapoznać się regulaminem konkursu oraz do 12 kwietnia złożyć formularz zgłoszeniowy z proponowaną inicjatywą (dokumenty dostępne na stronie: www.fundacjadziendobry.pl oraz na profilu Fundacji na Facebooku: https://www.facebook.com/DzienDobryFundacja/oraz w biurze Fundacji).

Zgłoszenia należy dokonać osobiście, za pomocą strony internetowej Fundacji lub za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Fundacja Dzień Dobry, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Do 19 kwietnia przedstawiciele fundacji skontaktują się z wybranymi grupami i poinformują o zakwalifikowaniu do projektu.

Dokumenty projektowe:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

kontakt

Koordynator projektu:

Halina Rams
e-mail: hrams@sc.org.pl
biuro@dziendobryfundacja.pl

tel. 18 441-19-94

Dlaczego warto się zgłosić?

Skutek 1

W rówieśniczej grupie seniorów będziesz twórczo spędzać czas i rozwijać swoje kompetencje społeczne.

Skutek 2

Weźmiesz udział w ciekawym projekcie, który pozwoli Ci na aktywne spędzanie wolnego czasu i osiąganie wyznaczonych celów. 

Skutek 3

Wspólnie ze swoją grupą, zrealizujesz wartościowe inicjatywy ważne do twojej lokalnej społeczności.