W Muszynie o autorskich inicjatywach senioralnych

Biorący udział w projekcie „Liderzy 60+ edycja 2” seniorzy wezmą udział w dwudniowym (17-18 maja) spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym w Hotelu Activa*** w Muszynie. Jego celem jest omówienie planowanych działań na 2019 rok, a także praca nad sześcioma inicjatywami społecznymi, które będą realizowane przez poszczególne grupy senioralne. 

W ramach drugiej edycji projektu „Liderzy 60+” komisja konkursowa dokonała wyboru sześciu grup senioralnych, które zrealizują zgłoszone inicjatywy: 

  • Seniorki z Krynickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z inicjatywą pt. „Spotkanie z ikoną!”,
  • Seniorzy ze Starego Sącza z inicjatywą pt. „Wigilia dla seniorów”,
  • Seniorzy z „Odlotowego Klubu Seniora” z Bobowej i okolic z inicjatywą pn. „Ginące zawody w oczach dzieci”,
  • Seniorki z Limanowej z inicjatywą pt. „Z tradycją naszych Ojców”,
  • Seniorki z Kamionki-Wielkiej z inicjatywą pt. „Mikołajki w Parafialnym Domu Opieki Samarytanin”,
  • Seniorki z Gołkowic z inicjatywą pn. „Tradycja przez pokolenia bez barier”.

Jak mówi prezes Fundacji „Dzień Dobry” Renata Czerwińska, spotkanie będzie okazją do lepszego poznania się uczestników z różnych grup seniorskich, a także do szczegółowego omówienia przygotowanych działań oraz zaplanowania ich realizacji.